Category Archives: Machine Learning

Büyük veri kümelerinden örnekleme (Resample)

Elimizde machine learning metotlarından biriyle eğiteceğimiz veri kümesi olsun. Eğer bu veri kümesinde sınıflar dengeli değılmamışsa, yani örneğin pozitif ve negatif olmak üzere iki sınıflı veri kümesinde negatif olan örneklerin sayısı pozitif olanlardan çok daha fazla ise bu durumda negatif örneklerden belli sayıda örnek alarak eğitmek sonuçları daha elle tutulur