Monthly Archives: Şubat 2013

Esma-ül Hüsna

Allah (c.c) Hakiki (gerçek) ve mutlak (kayıtsız, şartsız) olarak «VAR» ve «BİR» olan; eşi, benzeri ve ortağı asla bulunmayan Yüce Rabb’imizin has (özel) ve en büyük ismi şerifidir. «Allah» Lafzı Celali, diğer mübarek isimlerinin delalet ettiği bütün vasıfları, sıfatları ihtiva eder, ve «Vacibu’l-Vucud» olan Yüce Rabb’imizin İsm-i Azam’ı (en büyük

İskilipli Atıf Hoca (1875 – 4 Şubat 1926)

Kimdi, neden idam edilmişti? Batı taklitçiliği şapkayı eleştiren ‘Frenk Mukallitliği’ adında bir kitap yazdı. Kitap dönemin Kültür Bakanlığı’ndan onay aldı. 1924’te Kader Matbaası’nda basılan 32 sayfalık bu risaleden 1,5 yıl sonra Şapka İnkılabı gerçekleşti. İskilipli Atıf Hoca, şapka kanunu çıkmadan önce yazdığı kitaptan dolayı 9 Aralık 1925’te İstanbul Laleli Fethibey

Cennete Yakın, Cehennemden Uzak

Rasul-i Ekrem bizleri cimrilikten sakındırarak şöyle buyurmaktadır: “Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden önceki milletleri helak etti.” “İman ile cimrilik bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz.” (Buharî, Edebü’l-Müfred; Nesâî, Cihad, 8) “Her sabah gökten iki melek iner. Birisi: ‘İlahi, infak edene karşılığını ver.’ Diğeri: ‘Allahım! Cimrilik edene de telef ver