Monthly Archives: Eylül 2012

Bir Hadis

Allah’ım Aczden, tembellikden, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesindende sana sığınırım. (Ravi: Buhari, Da’avat 38)

Şaşırırım!

Geçici evi donatıp kalıcı evi ihmal eden ŞAŞIRIRIM… Dünyada yoksul hayatı yaşayıp ahirette zenginler gibi hesaba çekilecek olan cimriye ŞAŞIRIRIM… Ölüm peşinde iken gaflette olana ŞAŞIRIRIM… Sağlık sıhhati görmeyip başka şeylere imrenenlere ŞAŞIRIRIM… Daha dün bir damla su iken yarında bir leşe dönüşecek olan kimsenin büyüklenmesine ŞAŞIRIRIM… Allah’ı tanımayıp da